Derbigum

mobilemenu

U bent hier: Home / Duurzaamheid / Duurzaamheidsparticipaties

Duurzaamheidsparticipaties

DERBIGUM wil maatschappelijk (actieve) betrokkenheid tonen, niet alleen door erover te praten, maar door o.a. samen te werken met een aantal duurzaamheidsparticipaties:

ICDubo

Het InnovatieCentrum Duurzaam Bouwen is het centrale platform voor alle partijen die betrokken zijn bij het ontwikkelen van duurzame en innovatieve oplossingen in de bouw. Naast de overheid en kennisinstellingen neemt ook het bedrijfsleven deel aan dit unieke concept. Wij, als fabrikant van duurzame dakbedekkingsmaterialen en Cradle-to-Cradle gecertificeerd, mogen hier niet ontbreken. 0nze producten worden in het kenniscentrum tentoongesteld en we ontmoeten er andere betrokkenen in het bouwproces om kennis te delen omtrent duurzaamheidsthema's.

http://www.icdubo.nl/

Park 20|20

"The work benefits, the world benefits"

Derbigum Nederland draagt het Cradle-to-Cradle gedachtegoed uit en steunt bijgevolg graag het C2C-House op Park 20|20, een full service C2C-kantorenpark te Hoofddorp. Het dak van dit huis wordt bedekt met 400 m² Derbipure. Het huis dat voor 100% uit gerecyclede materialen bestaat, zal dienst doen als kenniscentrum gedurende de looptijd van de ontwikkeling van Park 20|20. Uiteindelijk zullen 89.000 m² kantoren en 3.700 m² faciliteiten, vergezeld van 1.400 parkeerplaatsen, Beukenhorst-Zuid groen kleuren.

http://www.park2020.com

EU Cool Roof Council

De EU-CRC behandelt de volgende aspecten van de cool roofs technologie:

  • Technisch
  • Beleids- en wetgevend
  • Markt
  • Eindgebruiker

http://coolroofs.univ-lr.fr/

Dutch Green Building Council

DGBC werkt aan een duurzamere gebouwde omgeving door:

  • duurzaam bouwen meetbaar te maken: met BREEAM als meetlat.
  • duurzame gebouwen zichtbaar maken: door externe assessoren, beoordelaars die gebouwen en gebieden gaan certificeren.
  • kennis te vergroten door kennis te delen: door bijeenkomsten over duurzame gebouwen en gebiedsontwikkeling, en door samenwerking met hogescholen aan een opleidingsprogramma.
  • duurzaamheid te integreren binnen de bouw: via certificering van gebouwen.

www.dgbc.nl

Holland Solar

Holland Solar is de Nederlandse branchevereniging voor zonne-energie en telt ruim 70 leden, van producenten tot leveranciers, van architecten tot energiebedrijven. Om toepassing van zonne-energie in Nederland te bevorderen, voert Holland Solar een groot aantal activiteiten uit op het gebied van voorlichting en kennisoverdracht. Daarnaast vervult de vereniging een belangrijke positie als aanspreekpunt voor de verschillende marktpartijen die zich (willen) bezighouden met de toepassing van zonne-energie. Ook wordt tussen de leden onderling kennis uitgewisseld. Bovendien tracht Holland Solar de regelgeving en het beleid ten aanzien van de toepassing van zonne-energie door de nationale en lokale overheden positief te beïnvloeden.

www.hollandsolar.nl

Dak & milieu

Stichting Dak & Milieu is een onafhankelijk, non-profit platform van wetenschappers, fabrikanten, leveranciers en verwerkers van baanvormige dakbedekkingen. De stichting heeft als doel voor de toekomst milieuverantwoorde toepassingen van baanvormige en shingle dakbedekkingen te waarborgen. Daarmee speelt Dak & Milieu vroegtijdig in op ontwikkelingen op het gebied van duurzaam bouwen (Dubo) en het toegenomen milieubesef in de bouw.

www.dakenmilieu.nl

Duurzaam Gebouwd

Duurzaam Gebouwd is hèt kennisplatform over duurzaam bouwen.

Het informeert en inspireert de professional door nieuws, visies van experts, interessante projecten, innovatieve producten en door het aanbieden van inspirerende evenementen. Tegelijkertijd is Duurzaam Gebouwd een complementair en interessant netwerk van personen en bedrijven.

www.duurzaamgebouwd.nl

Bitumen Recycling Nederland

Stichting Bitumen recycling i.o. (BRN) is een initiatief van VEBIDAK (vereniging dakbedekkingsbranche Nederland) en Probasys Benelux (de vereniging van producten en leveranciers van bitumen dakbedekkingsmaterialen) met als doelstelling een optimale inzameling van bitumen dakbedekkingsmateriaal te realiseren om daarmee een zo hoogwaardig mogelijk hergebruik van bitumen dakbedekking mogelijk te maken.

www.brn.nl

Klimaatschil

Klimaatschil realiseert samen met opdrachtgevers een duurzame klimaatadaptieve gebouwschil waarbij de focus ligt op energie- en kostenbesparing, een optimaal woon- of werkklimaat en een ecologisch verantwoorde manier van bouwen. Dus goed voor mens, milieu én uw rendement. Klimaatschil biedt daardoor het antwoord op de bouw- en klimaatvragen van morgen.

http://www.klimaatschil.nl/

Eerste duurzaamheidskeurmerk

BREEAM-NL

BREEAM-NL Nieuwbouw is het eerste - voor de Nederlandse markt geldende - duurzaamheidskeurmerk voor nieuwbouw dat internationaal meetelt. Op 8 september lanceerde bestuur van de Dutch Green Building Council (DGBC) het beoordelingssysteem, waarop de bouwwereld al enige tijd wacht.

www.breeam.nl


Derbigum Worldwide

×